Algemene info en voorwaarden

De door De feestboer vermeldde prijzen op deze website zijn exclusief BTW. 
0,60€ per km aangerekend vanaf magazijn.

Alle prijzen worden vermeld onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten.
De organisatie tot het leveren en plaatsen van tenten en springkastelen gebeurt door mensen van de Feestboer
(de verhuurders).

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gehuurde materialen van de verhuurder , overeengekomen tussen de verhuurder en de huurder.
Bij elke aanvraag zal de verhuurder een totale prijsofferte overmaken, zodoende de huurder een definitieve overeenkomst kan sluiten. Pas na het bevestigen door de klant van de offerte, wordt de bestelling geboekt.

Iedere boeking via mail of website is een overeenkomst met een wederzijdse verbintenis. Afwijkingen, wenken of andere suggesties worden minstens één week op voorhand schriftelijk of via mail overgemaakt aan de Feestboer. Bij annulatie wordt 50 procent van de huurprijs aangerekend.

Artikel 2
Alle verhuurde materialen blijven eigendom van De Feestboer. De verhuurde goederen dienen uitsluitend voor eigen gebruik. Onderverhuring of uitlenen aan andere organisaties en/of particulieren is niet toegestaan, tenzij dit schriftelijk werd overeengekomen.

Artikel 3
Minstens 2 mensen van de organisatie zijn aanwezig voor het optrekken en ontmantelen van de tent. Wanneer een springkasteel wordt geleverd, vragen we 1 persoon van de organisatie voor het opstellen en bergen van het springkasteel.

De datum en het tijdstip voor de levering en/of ontmanteling wordt door de verhuurder aan de huurder meegedeeld na het sluiten van de overeenkomst. Vertragingen van meer dan 1 uur worden telefonisch overgemaakt op de dag zelf.

De huurder houdt rekening met de afmetingen van de tent of het springkasteel. Het is dan ook belangrijk dat de huurder voldoende ruimte voorziet, vooraleer de tent of het springkasteel wordt opgetrokken. Met een voldoende ruimte bedoelen we dat er een extra meter mag berekend worden bovenop de afmetingen van de tent of het springkasteel.

De voorziene ruimte moet ook toegankelijk zijn voor onze voertuigen. Voor grote tenten houdt de verhuurder rekening met de ruimte die noodzakelijk is voor het manoeuvreren van een vrachtwagen, een heftruck of een hoogtewerker.

Bij een harde ondergrond (asfalt , beton of klinkers) heeft de verhuurder het recht tot het boren van gaten voor de bevestiging van tentharingen teneinde de tent vast te ankeren.
Eens het optrekken van de tent is begonnen, zal de tent niet meer worden ontmanteld teneinde deze op een andere locatie te verplaatsen. Het is dus heel belangrijk om op voorhand te zorgen dat iemand van de organisatie de juiste coördinaten weergeeft waar de tent mag opgetrokken worden.

Artikel 4
Bij het ontmantelen en ophalen van de gehuurde goederen en structuren, zal er toegekeken worden op eventuele schade, aangericht tijdens het evenement. Bij vaststelling van schade zullen de kosten tot het herstellen van die schade doorgerekend worden aan de huurder.
Op de zeilen van zowel tenten als springkastelen is het kleven van affiches of het aanbrengen van kleverig materiaal en opschriften ten strengste verboden. Voor het verwijderen van tape en andere zaken zullen extra personeelskosten worden aangerekend.
Op datum van de ontmanteling, zorgt de verhuurder dat alle tenten leeg en vrij zijn. Indien de verhuurder de dag zelf de tenten moet vrijmaken, worden ook extra personeelskosten aangerekend ten bedrage van 30€ per uur / per man.

 

Artikel 5
Eventuele wachttijden veroorzaakt door geparkeerde auto’s,geen verkeersvrije straten of pleinen, enz. dienen te worden vergoed (30euro per uur en per persoon). De elektriciteitvoorziening dient door de huurder voorzien te worden tot op max. 20m van de door ons geplaatste installaties. Bij onweer of sterke wind (>3-4 Beaufort) moet de tent afgesloten worden. Het is verboden te bakken, braden of te frituren in de tenten. Het is verboden de tenten als stalling voor dieren te gebruiken. Bij onvoorziene weersomstandigheden kan de verhuurder niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigingen die hieruit voortvloeien. De huurder is verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of bevuiling van het ontleende materiaal. Bij beschadiging, bevuiling, verlies of diefstal zullen de kosten ten bedrage van de herstellingskosten, reinigingskosten of de werkelijke waarde op het ogenblik van de ontlening van de huurder teruggevorderd worden.

Geldigheidsduur offerte: 1 maand